Een schilderij in passe-partout met een kader en een lijst

Het grote plan van God, de Bijbel door van Genesis tot en met Openbaring, én de opwekking van een dode jongen door Jezus. En ook nog even iets over de hel. Allemaal in één preek! Kortjakje had er haar handen aan vol…

Lucas 7

We begonnen met het lezen van zo ongeveer de helft van het (lange) hoofdstuk 7 uit Lucas’ evangelie. Over en genezing op afstand en de opwekking van een dode jongen. Gevolgd door vragen van Johannes de Doper en de reactie van Jezus: vertel hem maar wat je ziet. De spreker zoomde in op de opwekking van die jongeman en dan vooral op vers 13: Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen (HSV). Een inkijkje in het hart van Jezus.

God is liefde

We zoomden even uit en hoorden over andere situaties die in de Bijbel worden beschreven. De spreker concludeerde: God is in het diepst van hun hart bewogen over kwetsbare mensen. Over zieke, zwakke en arme mensen! God = liefde. Dat is geen ‘dooddoener’, maar echte waarheid in de wereld zoals die is.

En zo gingen we ‘van A tot Z’ de Bijbel door. Om die grote lijn te ontdekken dat God liefde is. En – belangrijk! – dat Hij niet anders kan, want zo ís Hij. “Als God met ons is, wordt alles hersteld zoals het bedoeld was”, zei de spreker.

Straffende liefde

Maar er zijn ook ándere geluiden in de Bijbel. En tja … daar moesten we natuurlijk ook even wat over horen. Als de maat vol is, raakt Gods geduld op. Denk aan Sodom en Gomorra, en aan Ninevé. Ook christenen hebben vaak met lijden te maken. Maar als we delen in Jezus’ lijden is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking, zoals de Romeinenbrief leert.

Was je er nog bij? Of werd er voor jouw gehoor wat te ver uitgezoomd?

Jezus is sterker dan de dood

Tegen het einde van de preek gingen we weer terug naar de gebeurtenissen in Lucas. Is er reden om te verwachten dat God Zijn liefde kan waarmaken? Ja, was het antwoord. Kijk naar Jezus. Met een enkel machtswoord roept hij de jongen in het leven terug (Lucas 7:14-16. En dan gingen we nog een keer naar Openbaring, over de reactie van Johannes als hij de verheerlijkte Jezus ontmoet. Overweldigend! En Openbaring 20 en 21. “Ik ben blij met de hel”, zei de spreker uitdagend. Ja, want dat is de plaats waar de duivel in verdwijnt. Dit garandeert de heerlijke toekomst, die in het laatste Bijbelboek wordt geschilderd. Heerlijk, want met het kwaad is voor altijd afgerekend!

Ik zie ernaar uit…

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje