Echte transgenders

Kortjakje is wel wat gewend in de christengemeente. Maar over LHBTI+ gaat het niet zo vaak. En zéker niet dat de titel van de preek dan ook nog luidt: “christenen zijn echte transgenders”!

‘The man on the middle cross’

We begonnen afgelopen zondag – bijna als vanouds met deze spreker – met een filmpje. ‘Lekker makkelijk’, zoals de spreker zelf al opmerkte. Het was een fragment uit een preek van Alistair Begg, een schotse prediker. “Zo’n goeie preek heb ik in tijden niet gehoord” zei mijn opa. (Ik ben er niet zeker van of dit een grapje van hem was. Dat weet je niet altijd bij hem.) De kern van het betoog van die prediker was dat wij mensen nul-komma-niks kunnen aanvoeren wanneer wij ‘straks’ aan de hemelpoort arriveren om te worden binnengelaten. Niet om iets dat ik ben, heb of geloof. Alleen om wat de Here Jezus heeft gedaan! Zoals de zondaar op het kruis naast Jezus, moeten wij het allemaal hebben van de Man aan het middelste kruis.

Leven als nooit tevoren

Ik kom er trouwens net achter dat ik een beetje heb gejokt. De preek begon zondag niet met dat filmpje. Ervóór noemde de spreker nog een citaat van Tim Keller, die niet lang geleden is overleden. Dit heb ik ook onthouden. Meneer Keller zei kort voor zijn overlijden: “ik ga leven als nooit tevoren”! Is dat niet een mooie, bemoedigende gedachte?

Niet te kort kopje onder

Maar nu dan de preek die we vervolgens te horen kregen. Die ging over Galaten 3:24-28. In het laatste vers van dit gedeelte staat: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.’ Christus is gekomen en dat heeft alles veranderd. Hij heeft ons gered van de gedachte dat onze identiteit uit iets hier op aarde kan worden gehaald. Daarom moeten we bij de waterdoop ook niet te kort onder water blijven. Er valt wat áf te wassen. De spreker vindt dat we niet zélf moeten opstaan, maar overeind geholpen moeten worden door de dopers. Daarmee wordt (nog) beter uitgedrukt dat helemaal met ons ‘ik’ moet worden afgerekend. Het ‘ik’ moet de dood in.

Trans

De preek ging héél boeiend verder met de drie terreinen van ons leven waarop dat ‘ik’ van ons moet zijn uitgeschakeld:

  1. Cultureel (Jood of Griek) –We denken niet meer in categorieën van ‘westerling-Arabier/Jood-Palestijn/Nederlander-Turk of Marokkaan’. Als christen laat je je niet voorstaan op je nationalistische cultuur. (Weg met gedachten als ‘America first’ en dergelijke!) Als christen wil je je medemensen werkelijk kennen en met hen leven. Zoals Paulus die eerst de christengemeente vervolgde en later juist christengemeenten ging stichten.
  2. Maatschappelijke positie (slaaf of vrije) –Als christen teer je niet op je maatschappelijke status. Niet als die hoog is en niet als die laag is. Je bent geen onderdeel meer van de ‘klassenstrijd’.
  3. Geslacht (man of vrouw, of anders?) –In onze tijd wordt onderscheid gemaakt op grond van sekse, geaardheid, gender … Oordelen wij mensen op basis van deze kenmerken? Christus aanvaardt mij! Over deze dingen valt een totaal ander daglicht voor wie een kind is van Hem!

En zo kwam de spreker tot de voor mij enigszins shocking conclusie: christenen zijn echte transgenders! Of, als je het liever met de woorden van het gelezen Bijbelgedeelte wilt zeggen: ‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Blessings,
Kortjakje