Dood & leven

Kortjakje is (toch best wel) evangelisch.

De wereld – een ieder – jij

De preek van afgelopen zondag was weer eens heerlijk evangelisch. Over het kruis, de basis van ons bestaan. Zo luidde de titel van de preek. En die was raak. We lazen Romeinen 6:1-14 en Galaten 2:20: ‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.’

Zo persoonlijk als Paulus hier spreekt mag iedere luisteraar het ook zichzelf voorhouden, zei de spreker. Zoals je ook zo mooi in Johannes 3:16 kunt lezen: God houdt van een ieder, van JOU!

Niet naar de kerk

De spreker haalde bijbelleraar Derek Prince aan, die over ‘de oude mens’ zei: “God stuurde hem niet naar de kerk, maar naar het kerkhof!” God doet geen half werk. Jezus stierf voor onze zonden én om ons te bevrijden van de zondemacht. Onze ‘oude mens’ is met Christus meegekruisigd. We mogen dit geloven als een feit, ernaar leven en ernaar handelen. Dus als de zonde aan de deur van ons leven klopt, kunnen wij deze weigeren door de kracht van de heilige Geest.

Leven

Als christen ben je met Jezus gestorven en begraven. Hoe mooi wordt dit verbeeld in het ‘watergraf’ van de doop! Maar Jezus nam je ook mee in Zijn opstanding. We zijn een nieuwe schepping (zie 2 Korintiërs 5:17). Dat nieuwe leven leef je niet in eigen kracht, maar door de kracht van de heilige Geest. De spreker liet het zien met een voorbeeld dat hij eerder ook heeft gebruikt. Kijk maar naar het slot van de preek

Blessings,
Kortjakje