Blèh

Sabbel jij nog op je fopspeentje? De spreker van afgelopen zondag sprak over groeien. En op enig moment moet je dan afscheid nemen van je speen … blèh!

Groei

Een baby groeit letterlijk met vallen en opstaan tot een groter kind, een volwassene. “Hoe gaat het met onze geestelijke groei? Groeien wij nog in onze relatie met God?” Dit waren de vragen waarmee afgelopen zondag de preek begon.

We lazen uit Genesis 1:1-5, 2:1-4 en 2:15-22.

Fopspeen

Als je wilt groeien moet je leren loslaten wat comfortabel is.” Nog zo’n uitspraak waardoor ik naar het spreekgestoelte getrokken werd. Als voorbeeld noemde de spreker de fopspeen waarmee veel baby’s koest worden gehouden … tót het moment waarop de ouders denken dat het maar eens afgelopen moet zijn. En dan begint een proces van afscheid nemen van het oude en – soms met tranen en (hard) schreeuwen – toegroeien naar een nieuwe situatie.

Vanuit de Bijbel werden groeiprincipes genoemd, waarvan mijn opa de eerste drie zelfs in zijn slaap kan opdreunen:

  1. Rust

Nodig om op nieuwe krachten te komen. God rustte Zelf ook na het scheppingswerk. Is rust voor jou een prioriteit? Werk niet tot je erbij neervalt om uit te rusten, maar leef vanuit de rust.

  1. Reinheid

Een kind heeft kaders/grenzen nodig. Zo ook wij. God geeft die ons voor onze eigen bestwil. Zie je de grenzen die God geeft als mogelijkheden om om te gaan met de vrijheid die Hij geeft?

  1. Regelmaat

Voor een opgroeiend kind is regelmaat heel belangrijk. En dit geldt ook voor ons. Zorg dat je je beweegt op Gods ritme. Dat gaat niet zozeer om de tijd van de klok waardoor je je soms laat dicteren, maar om de tijden die Hij je geeft. De tijden die jij voor Hem reserveert.

  1. Relaties

De voorgaande drie ‘R’-en zijn van oudsher bekend. Maar elk van deze drie bestaat bij de gratie van relaties. Gods schepping was (zeer) goed. Toch was er één ding waarvan Hij zei: “het is niet goed”. Dit was de mens alléén. En dan creëert Hij de vrouw, zodat de mens niet meer alleen is. Zo zijn ook wij in de christelijke gemeente aan elkaar gegeven!

  1. Redding

Het plan dat God al bij de schepping had, werd door de mens verprutst, maar Hij bracht redding! Wij hebben vrede met God door Jezus (Rom.5:1). Hierdoor zijn wij in staat gesteld Gods originele plan te volbrengen.

Door Gods genade mogen wij groeien.
En als je het even vergeet: … kijk naar de kinderen!

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje