Bijbelstudie: leren is doen!

Elke week hoort Kortjakje weer wat nieuws in onze samenkomst. Wij toch ook? Ja, vast wel. De Bijbel is zo’n rijk boek, daarin raak je nooit uitgestudeerd.  Dit keer luisteren we mee naar de preek van zondag 9 februari …

Bijbelstudie: leren is doen!

Twee mannen doen samen Bijbelstudie. Aan het eind van elke studie was de opdracht: pas dit Bijbelgedeelte toe in je dagelijkse leven. Ze waren begonnen bij het begin, het scheppingsverhaal. Samen hadden zij het gedeelte bestudeerd. En zich afgevraagd wat zij hieruit konden leren over God en over de mens. En de opdracht aan het einde was dus: ga gehoorzaam doen wat je hebt gehoord. Eén van de mannen vertelde de week daarop dat hij in zijn voortuin had gewerkt. Het was daar zo’n puinhoop, dat hij er maar eens orde in geschapen had. Hij had geleerd om het kleine stukje schepping dat hem was toevertrouwd, goed te beheren. Vanaf nu ging hij het tuintje goed bijhouden!

Dit verhaal vertelde de spreker meteen nadat hij het woord had gekregen. En hij vertelde er bij dat het eigenlijk een mooie samenvatting was van de hele preek die nog moest volgen. Nou, dat was nog ’s praktisch! Je kon meteen een dutje gaan doen …

Niettemin luisterde ik geboeid naar de uitleg over Genesis 2, vooral de slotzin van vers 5. De Schepper had het zo ‘geregeld’ dat de mens nodig was om de schepping verder tot ontwikkeling te brengen. God gaf regen, de mens mocht de aarde gaan bewerken. De Heer heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt (Efeziërs 2:10).

Nou, weer heel wat om over na te denken … én jawel: te doen!

De preek kun je terugluisteren op www.christengemeente.nl/preken/.

Blessings,
Kortjakje