Ben ik bekeerd?

Kortjakje vroeg zich zondagochtend na de preek even af: ben ik wel bekeerd? En misschien was dat niet eens zo’n vreemde gedachte van haar.

Moreel kompas

De coronapandemie en de – ook los daarvan – toegenomen polarisatie, hebben laten zien dat we als samenleving behoefte hebben aan een ‘moreel kompas’. De spreker vond uiteraard dat de Bijbel bij uitstek geschikt is om ons moreel kompas te zijn. Maar: willen wij dat nog wel? In onze maatschappij is de Bijbel niet zo erg in beeld. Maar hoe is dat onder ons, christenen? Willen wij de weg die de Bijbel wijst nog gaan?

Navolging

De preektekst was: Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen (1 Petrus 2:21, HSV). Ik vond het wel een beetje jammer toen ik ontdekte dat dat het ‘hiertoe’ terugslaat op onderdanig zijn.

Onderdanig zijn

Onderwerping, onderdanig zijn, gezag (boven mij) aanvaarden … Je kunt deze term in de verzen 13 en 18 vertalen hoe je wilt, maar mij spreekt het niet aan. We lazen In de preek 1 Petrus 2:17-25. En hier haalde de spreker drie motieven uit waarom je onderdanig zou moeten zijn:

  1. het is GENADE (vs.17)
  2. het is je ROEPING (vs.21)
  3. je hebt je BEKEERD (vs.25)

Nou, en toen kwam ik een beetje in de knoop: “Ben ik wel genoeg bekeerd”?

Bekijk de preek.

Blessings,
Kortjakje