Begrafenisdienst

Kortjakje bekeek afgelopen zondag de dienst thuis vanuit haar luie stoel. Natuurlijk had zij wel haar zondagse kleren aangedaan, en vooraf haar tanden netjes gepoetst. En op tafel alleen een pepermuntje voor tijdens de preek.

Welkom

Afgelopen zondag waren we welkom om de dienst bij te wonen … maar dan wel bij voorkeur via de Livestream. Er werden zoveel gasten in de dienst verwacht, dat niet iedereen in het gebouw zou passen; vandaar. Van een gemeentelid heb ik in corona-tijd geleerd dat je thuis achter je laptop of smartphone natuurlijk niet elke keer koffie kan gaan zitten lurken. “Dat doe je normaal tijdens de dienst toch ook niet?” Dus als we geacht werden te gaan staan, ging ik staan. Zo probeerde ik zo braaf mogelijk de dienst ‘bij te wonen’. Lastig werd het wel, toen de spreker zei dat we de persoon naast ons moesten begroeten. En de persoon aan de andere kant van je zelfs een high five moest geven. Dat laatste heb ik nog even bij de kat geprobeerd, maar die liep geschrokken bij me weg.

Preek

De preek begon met het lezen van Romeinen 12:1-2. Wat God van ons vraagt is dat wij ons denken laten veranderen. Dat ons denken wordt ‘her-vormd’. Hier staat in de Griekse grondtekst  het woord ‘metanoia’ – het gaat om een bekering. Een soort metamorfose zoals een rups in een vlinder kan veranderen! Alle negatieve dingen, alle zonden mag je afleggen. Hiervoor is die vernieuwing van je denken nodig. Dan gaat het om Jezus Christus. Dit is bekering: dan gaat het niet om jou maar om Hem. In je doop laat je dit letterlijk zien. Je oude, zondige leven wordt begraven in het watergraf. Later in de dienst zouden 11 mensen worden ondergedompeld/gedoopt. Wat een feest, zo’n begrafenisdienst!

En: Jezus overwon de dood, dus je mag ook uit het water opstaan. Dan volgt niet een ‘makkelijk’ leventje, maar wel een leven waarin Jezus voor jou strijdt en overwint.

Mindset

De spreker kwam nog even terug op de verandering van denken. Als je denken radicaal wordt veranderd, zul je ook niet wereldgelijkvormig zijn. Je zult je gedachten niet aanpassen aan de wereld om je heen, maar laten leiden door God. Denk aan Mozes en aan Daniël. Zij dienden allebei aan een hof waar men zich weinig gelegen liet liggen aan God en Zijn geboden. Maar zij bleven gericht op hun God. Zij bleven vreemden aan een vreemd hof. Wij zijn vreemdelingen op aarde. Dit betekent niet dat we niet (ook) mogen genieten. Zéker mogen we wel genieten, maar we zijn gericht op de hemel. Onze mindset is en wordt veranderd door de heilige Geest.

Amen, zei ik thuis. (Maar de gordijnen antwoordden niet.) Volgende week hoop ik weer live in de kerk = de gemeente = de samenkomst te zijn!

Blessings,
Kortjakje