Beetje christelijk

Het overkomt Kortjakje nogal eens dat ze erg moet nadenken (na-denken) als ze een preek heeft gehoord. Zo ook deze keer, maar niet alleen over de preek.

Zingen … ver voorbij de onrust

Ik beperk mij meestal tot ‘enige beschouwingen’ over de preek. Maar dat wil niet zeggen dat de overige onderdelen van de zondagse samenkomst er niet toe doen. Integendeel! Afgelopen zondag begonnen we met een lied dat ik zo mooi vond, dat ik het even moet vermelden: Opwekking 847 – ‘Onze schuilplaats is God’. Je kunt dit terugzien en -horen aan het begin van de video die op churchbook.christengemeente staat (zie link onderaan deze blog). De tekst begint zo:

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven, sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust

Wat een mooie gedachten – wat een mooie waarheden!

Jongens

De spreker deze ochtend had lef. Hij sprak over de wijze waarop wij ons uiten over corona, over vaccinaties en de (overheids)maatregelen die in verband hiermee werden en worden genomen. Soms kon hij zijn verbazing maar moeilijk onderdrukken. “Jongens toch” zei hij soms. Niettemin voelde ook ik me hierdoor wel aangesproken (ik denk niet zo in termen van gender). Wat wordt er soms bot en ongenuanceerd gereageerd. Wat staan we snel klaar met ons oordeel. Wat een verdeeldheid zie je in onze maatschappij. En niet alleen in de maatschappij, ook binnen de kerken is er nogal wat verdeeldheid.

Ben ik nog een beetje christelijk?

We lazen 1 Petrus 3:8-12. Een mooi gedeelte. Vooral als je wilt weten of je nog een beetje christelijk bent. Ik volsta met de vrijwel letterlijke weergave van enkele punten uit dit Bijbelgedeelte die in de preek indringend aan de orde kwamen:

1e.           Wees allen eensgezind
2e.           Leef met elkaar mee
3e.           Heb elkaar lief als broers en zussen

Verder: Wees barmhartig, bereid de minste te zijn, vergeld geen kwaad met kwaad, scheld niet terug als je wordt uitgescholden … Laat ook geen leugens of laster over je lippen komen. We zijn geroepen om te zegenen = bene dicere = goed spreken !

Hoe kan ik zo leven? Dit lees je in vers 12.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje