Barst & Beloften

Barst! Begint Kortjakje nu ook al over milieuproblemen en het Klimaatverbond? Tja, … ze heeft haar inspiratie uit de preek van 20 september in de christengemeente. Lees maar:

Barst

Er loopt een barst door de schepping. En het was zo goed begonnen! Hoe kan dat? Wij zijn schuldig aan de teloorgang van de schepping. Dat probleem is ouder dan ik dacht. Ouder dan bijvoorbeeld het Klimaatverbond of het Verdrag van Kyoto! De profeet Jesaja, die door de spreker werd aangehaald, spreekt er al van: ‘De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt’ (24:4).

In Romeinen 8:20-22 wordt dit samengevat met termen als vruchteloosheid, zinloosheid en vergankelijkheid. En wij? Wij delen in de malaise en wachten op ‘de verlossing van ons lichaam’. Ook mensen die de Geest ontvangen hebben, zuchten mee (vs.23).

Beloften

Gelukkig is er een uitweg uit al deze ellende. Wie de Geest van God ontvangen hebben, hebben nu al eeuwig leven in zich. En die Geest is meteen ook ‘onderpand’ voor wat zij nog te verwachten hebben.

De spreker noemde vier beloften die hiermee samenhangen:

  1. De Geest Zelf pleit voor ons. God ziet mij. Gods nabijheid kan al wonderlijk worden ervaren!
  2. God laat alles meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben. Vertrouw op de trouw van God!
  3. Jezus spreekt ons vrij! Wie bij Hem hoort, hoeft niet bang te zijn voor Gods oordeel.
  4. NIETS kan ons scheiden van Gods liefde!

Je vindt deze beloften terug in Romeinen 8:26-39. Een hoofdstuk om te onthouden!

Beluister de preek hier

Blessings,
Kortjakje