Au, au!

Kortjakje heeft er de afgelopen nachten wakker van gelegen. Wát als de Here Jezus een brief aan de christengemeente zou schrijven? Wát zou daar dan in staan???

Een brief van Jezus

Stel dat wij als christengemeente een echte brief van de Here Jezus zouden krijgen. Wie zou dat niet willen? Best spannend, lijkt me dat!

Zo’n échte brief, in een nette envelop. Heeft ons gebouw trouwens wel een brievenbus? Of misschien een postadres? Ja, stel dat wij een brief van Boven zouden krijgen. Eén van de oudsten leest hem ’s zondags voor in de samenkomst. Als hij begint voor te lezen wordt het muisstil in de zaal. De brief begint zo: “Ik weet wat u doet; men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood. Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want Ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen”.

Au, au!

Dát zou wat zijn, zeg. Zo’n straffe brief. Dát zou pijn doen! Ik denk dat we allemaal in huilen zouden uitbarsten. Aan de buitenkant lijkt het best wat. Maar God ziet onze binnenkant…

Opwekking

De preek van afgelopen zondag had Openbaring 3:1-6 als uitgangspunt. Een brief van de Here Jezus aan de christengemeente in Sardes. Maar intussen ging het in de preek ook vaak over opwekking. Een geestelijk ópleven van gelovigen, van kerkelijke gemeenten. Een voorbeeld dat de spreker noemde vond zo’n 50 jaar geleden plaats in Canada. Het begon klein en eenvoudig. Een biddende vrouw. Een tweeling die jeugdwerk deed. Een vrouw die het goed ging maken met een predikantsvrouw waarmee ze in onmin leefde. Een echtpaar dat uit elkaar gedreven was, maakte het weer goed en redde hun huwelijk. Twee broers die een lied zongen. Mensen die in het verleden winkeldiefstal hadden gepleegd en het in orde gingen maken met de winkelier.

De gevolgen waren opzienbarend. Zelfs in het verre Nederland had het effect. In Zeist, Almkerk en Haarlem…

Word wakker!

Voor een opwekking zijn geen bijzondere mensen met uitzonderlijke gaven of talenten nodig. Een opwekking is dat Jezus door de heilige Geest ons alles wordt – dat God onze ogen van het tijdelijke naar het eeuwige richt.

In Sardes werd de gemeente opgeroepen in geestelijk opzicht wakker te worden.

Word wakker!

Blessings,

Kortjakje