Asa, deel 1

Kortjakje is nogal nieuwsgierig van aard; dat zal de vaste lezers van haar prekenblog vast al eens zijn opgevallen. Deze week kan ze dan ook nauwelijks slapen van de spanning. Want komende zondag gaat het verhaal over koning Asa verder. En als zij het goed heeft begrepen, komen dan vooral de dingen aan bod die we niet van hem moeten navolgen.

Voorgeslacht

Koning Asa kwam uit een bijzondere familie. Eén van zijn stamvaders was Salomo. Daar kon hij met jaloersheid aan denken – nou ja, meestal. Want Salomo was best een ‘goudhaantje’. Hij mocht David opvolgen als koning over Israël. En in de tijd van Salomo was er vrede en ging alles voor de wind. Totdat Salomo wat overmoedig werd: op een gegeven moment had hij 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Dat geeft op zichzelf al te denken! En die vrouwen, die uit verschillende landen en culturen kwamen, namen hun afgoden daar vandaan mee. Met als gevolg dat Salomo er door beïnvloed werd en zijn band met de God van Israël verslechterde.

En dan vermeldde de spreker ook nog dat Asa opgroeide in een ongelovig gezin. Wat een wonder dat Asa zélf een goede, gelovige koning werd (1 Koningen 15:11)! Zo zie je maar dat wonderen kunnen gebeuren. Ook nu nog, hoor!

Is mijn hart toegewijd aan God?

Maar ik moet voortmaken, want straks zit ik al aan mijn maximum aantal woorden voor deze blog en dan weet je nog steeds niet waar de preek over ging.

We lazen 2 Kronieken 14:1-15:2. In de preek werd uit het eerste deel van Asa’s leven een aantal lessen getrokken. Ik geef ze maar even kort weer hieronder. Wil je er meer over weten, dan moet je zelf de preek (nog?) eens beluisteren.

  1. Verwijder de afgoden uit je leven. Dit zijn alle ‘dingen’ die je van God afhouden.
  2. Zoek God en pas zijn principes toe in je leven.
  3. ‘Versterk je stad in vredestijd’. Met andere woorden: zorg ervoor dat je relatie met God goed is, bijvoorbeeld door de kleine kring en de samenkomsten te bezoeken en door te bidden -bijvoorbeeld met een gebedsmaatje. Ook is het nuttig Bijbelteksten te leren onthouden. En ook om je grenzen te bepalen voordat je een relatie krijgt. Op allerlei manieren kun je zorgen voor een goede geestelijke conditie, om te zijn voorbereid op lastige tijden of momenten.
  4. Steun op God als het moeilijk wordt. Zie 2 Kronieken 14:9-11.

(Wordt vervolgd!)

Blessings,
Kortjakje