Altijd ziek

Altijd is Kortjakje ziek – midden in de week, maar ’s zondags niet!

Begrijp je het nu?

God geneest, zei de spreker. Door (1) mensen, (2) medicijnen, (3) middelen, (4) Zijn machtige Geest. Toch kan het zijn dat je ziek blijft en niet geneest. Dat is géén grapje. Dat heeft er wél mee te maken dat wij God niet kunnen narekenen. Dat Hij – zoals mijn opa het pleegt te zeggen – in zekere mate ‘een Geheimenis’ is. Ter illustratie hiervan lazen we tijdens de preek de zo bekende geschiedenis uit Handelingen 12, waar wordt beschreven hoe Petrus wonderlijk uit de gevangenis wordt gered. Maar Jacobus werd in diezelfde tijd onthoofd!

Schrift met Schrift vergelijken

Het kwam mij voor dat de spreker vooral wilde benadrukken dat het gevaarlijk is om onze geloofsleer op één enkele Bijbeltekst te bouwen. Hierbij is het belangrijk dat je de weg die God voor jou heeft, ook echt zélf bij Hem zoekt. Natuurlijk kunnen anderen je hierbij helpen. Het moet ook weer geen privé-godsdienst worden. Maar God gaat Zijn weg met al Zijn kinderen, en die weg kan per kind verschillen!

We lazen in deze preek o.a. uit:

  • Jacobus 5:15
  • Jesaja 55:8-9
  • Handelingen 12:1-5
  • Hebreeën 11
  • Gezang 180 (bundel 1938), de eerste regels van couplet 7.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje