Alleen Jezus!

Kortjakje vond het afgelopen zondag meer een Bijbelstudie dan een preek, maar dat betekent niet dat zij er geen waardering voor had. Integendeel.

Het moest gaan over Deuteronomium: da’s duidelijk!

We lazen Deuteronomium 16:1-3, 5-7. De spreker had hier een duidelijke reden voor. De dag ervoor stond immers Exodus 12 op het leesrooster van de rabbijnen. Geen speld tussen te krijgen toch? (?)

Pesachviering op Sederavond

Maar – eerlijk is eerlijk – die Bijbelgedeelten hebben wel wat met elkaar te maken. In Exodus 12 gaat het over de (allereerste) Pesachviering in de nacht van de uittocht uit Egypte. En in Deuteronomium worden voorschriften gegeven voor de Pesachviering als gedachtenismaal, wanneer het volk in het beloofde land zal zijn aangekomen.

Het bijzondere is dat in Deuteronomium 16 expliciet wordt aangegeven dat het paaslam uitsluitend geslacht mag worden op de plaats die de Here God daarvoor in het beloofde land zal uitkiezen. En nadat de tempel in Jeruzalem is verwoest, is die plek er niet meer. Vandaar dat het paaslam uit het menu van de Sederavond (de hedendaagse viering van Pesach) is geschrapt. Ik dacht meteen: o, dat is fijn voor de voorstanders van het vegetarische eetpatroon, maar hier ging het de spreker niet om.

‘Volgend jaar in Jeruzalem’

Wereldwijd wordt door de joden elk jaar de Sederavond dus zónder paaslam gevierd. En aan het eind van die avond wensen de joden elkaar toe: ‘Volgend jaar in Jeruzalem!’. De spreker zei dat God zijn beloften gaat vervullen en onderschrijft dus deze wens. Eénmaal gaat het ervan komen!

De troon van God, van de Messias, zal staan in Jeruzalem. En er zal ook weer geofferd worden in de tempel. Die zal worden herbouwd, in Jeruzalem, zo is te lezen in Ezechiël 45.

Aan de hand van de Bijbel gaf de spreker een – zelfs door mij – goed te volgen studie over de geschiedenis en de toekomst van Israël. Zie onder meer Jeremia 16:16 en de hoofdstukken 41 t/m 47 van Ezechiël.

‘Only Jesus can solve the problem’

Tot slot nog een mooie anekdote. De spreker was eens in Jeruzalem en sprak met zijn taxichauffeur over de situatie in Israël. Hoe kunnen alle problemen worden opgelost? De chauffeur bleek een Arabische christen, en zei: “Only Jesus can solve the problem”.

Ja, dit vond ik nou echt een mooie afsluiting van de preek. Nou ja, afsluiting… De spreker voegde er nog zijn advies aan toe: “Bid elke dag om de komst van de Messias. Als de Koning komt, is het goed.”

Blessings,
Kortjakje