Actie

Kortjakje raakte zondag een beetje oververhit. Een voetbalveld op het podium? De jeugdige keepers die uit de zaal werden ‘geplukt’ deden het erg goed. Zij leefden zich helemaal in, net als de spreker.

Actie – Reactie

De preek van afgelopen zondag had als thema ‘actie – reactie’. Dat weet ik er nog van in elk geval. En je viel er niet bepaald bij in slaap. Dat herinner ik me ook. En verder? Nou, laat ik mij beperken tot wat ik als essentie heb ervaren:

Waar komen jouw acties vandaan?

De spreker heeft waarschijnlijk vaak naar Lionel Messi en dat soort topvoetballers gekeken. Ik kan dat soms wel waarderen (hoewel ik persoonlijk meer van het korfballen ben). Maar zijn punt was vooral dat je beter naar ándere ‘voorbeeld-figuren’ kan kijken. Met name naar Jezus! Door naar Hem te kijken, over Hem te lezen en naar Hem te luisteren leer je de cultuur en de regels van het Koninkrijk van God kennen. En ook door met Hem te communiceren (ik denk dat de spreker bidden bedoelde). Maak contact met de Bron! Op die manier zul je jezelf eraan wennen om met Gods gedachten mee te denken en in Zijn voetsporen te gaan.

Daarmee kom je als christen verder dan met het ‘tot je nemen’ van allerlei andere gedachten, beelden en geluiden.

Mag ik het daar vandaag even bij laten?

Blessings,
Kortjakje