3000

Drieduizend dopelingen op één dag, waren er ooit in Jeruzalem. Kortjakje visualiseert graag (vandaar dat zij ook zo’n ‘beeldig’ meisje is) en zij plaatste dit beeld in  haar gedachten over naar het hier en nu. Zij zag dan ook een héééééle lange rij mensen bij ons voor het podium staan. Wie een beetje achteraan stond, bevond zich zo ongeveer op de Nieuweweg of op de Rivierdijk. En vooraan plonst de één na de ander in het doopbad.

Wekenfeest

Niet lang na de hemelvaart van de Here Jezus, wordt in Jeruzalem het joodse Wekenfeest gevierd. Het is er een drukte van belang. De stad puilt uit door alle bezoekers uit binnen- en buitenland die dit feest komen meevieren. Het is de 50ste dag na Pesach, het feest van de uittocht uit het slavenland Egypte. Niet lang daarna, tijdens de woestijnreis richting het beloofde land, kreeg het volk Gods wet. En dan met het Wekenfeest wordt de ontvangst van de wet herdacht. En dat gaat met blijdschap gepaard.

Weken feest

Die blijdschap spreekt mij wel aan. Juist in deze nogal gure tijden met rampen hier en oorlogen daar. Is het niet een goed idee om vanaf nu wekenlang feest te vieren? Weken feest! En elke week komen er nieuwe namen van mensen die zich laten dopen. Ik heb in het geruchtencircuit al diverse namen voorbij horen komen van mensen die zich op zondag 26 maart willen laten dopen. En als er dan de komende weken nog wat bijkomen, dan zal die doopdienst zéker ‘met blijdschap gepaard gaan’. Mooie bijkomstigheid is dat het doopbad kortgeleden gerenoveerd is, dus dat moet wel het een en ander aankunnen.

Preek

O ja, de preek. Mijn gedachten waren tijdens de laatste alinea weer een beetje op hol geslagen. Maar de preek was ook heel tof. Het ging dus over dopen, onderdompelen. Helemaal koppie onder gaan. Een duidelijk teken voor de geestelijke wereld, dat je oude leven is begraven. En dat je bent opgestaan in een nieuw leven in de Here Jezus Christus. Onze overwinnaar woont in ons en wij in Hem!

Tijdens de preek werden naast Handelingen 2:36-40 ook nog Galaten 2:20, Romeinen 6:3-6 en Kolossenzen 2:12-15 aangehaald. Die mag je zelf opzoeken. Volgende week hoor je weer van me. Tot dan.

Blessings,
Kortjakje