3 x ‘H’ in psalm 13

Kortjakje kan, met haar soms vervelende stukjes, een reden zijn om te klagen. Weet dat dit kan en mag! Een mailtje naar communicatie@christengemeente.nl zorgt ervoor dat uw klacht in ieder geval bekend wordt. En uiteraard mag u op een reactie rekenen.

3 x ‘H’ in psalm 13

Afgelopen zondag lazen we in de preek Psalm 13. Die werd door de spreker van een makkelijk te onthouden indeling voorzien. De psalm kun je namelijk op basis van de inhoud opdelen in drieën. Elk deel voorzag hij van een trefwoord, beginnend met de letter ‘H’.

  1. Hoe lang nog …
  2. Help me
  3. Hoop

De boodschap van de spreker moet je niet zien als een stappenplan (zo van 1-2-3 en je bent er). De verschillende situaties of gemoedstoestanden kunnen door elkaar lopen in je leven. Of in het leven van anderen waar jij mee begaan bent.

  1. De spreker wond er geen doekjes om. Wij kunnen soms in benarde situaties zitten. Jij zelf. Of mensen van wie je houdt. Als je psalm 13 leest, merk je dat het gezegde ‘niet klagen maar dragen’ niet opgaat. David klaagt wel degelijk. Hij zit in de ellende, en maakt dat bekend bij God. Het duurt al zo lang, en er verandert niets. Het lijkt wel of God hem is vergeten: “Hoe lang nog, Heer?” (vers 2).
  2. Want: God kan er toch iets aan doen?! Juist daarom gaat de klacht van David over in een hulpvraag. Er is nog een beetje verwachting, een sprankje hoop. “Help mij”, roept hij in vers 4.
  3. In vers 6 volgt, in de bewoordingen van de spreker, een radicale switch. Er is hoop! Het lijkt wel een ‘halleluja’! De psalmist denkt misschien aan situaties uit het verleden. En hij kiest ervoor te vertrouwen en te blijven vertrouwen op de liefde van God.
Redenen om te klagen

Helaas (óók beginnend met een ‘H’ -haha!) zijn er in het leven genoeg redenen om te klagen. Ook in het leven van een christen. En soms misschien wel juist in het leven van een christen. Want als je met Jezus leeft, zie je steeds scherper waar onrecht heerst. Toch? Nou ja, dit waren in elk geval mijn gedachten bij de preek.

Praktisch

Het slot van de boodschap vond ik héél praktisch. Bedenk of er situaties in jouw leven of dat van anderen zijn, waarvoor je punt 1 of punt 2 of punt 3 in de praktijk kunt brengen. Wees even stil, en breng dat bij God. Zo kun je leren om de boodschap meteen in je leven te integreren!

Blessings,
Kortjakje

P.S.
Mijn tante gaf nog een kijk- en luistertip door: Psalm 13 in de versie van Psalmen-voor-Nu.