13

In de Christengemeente hebben ze niet zoveel met bijgeloof. Het getal 13 is een getal als alle andere. Of toch niet?! Kortjakje zoekt het voor ons uit…

Herhaling is de toverkracht van de reclame

Ik weet niet of dit een goed kopje is. ‘Toverkracht’ klinkt ook alweer zo bijgelovig. Toch lijkt het erop dat ze bij de Christengemeente wel geloven in de kracht van herhaling. De boodschap van afgelopen zondag ging namelijk over dezelfde psalm als de boodschap van vier weken geleden. (En aangezien er maar om de twee weken een boodschap wordt uitgezonden, lijkt dat nog maar kortgeleden.)

Klagen mag nog steeds

Klagen mag dus kennelijk nog steeds. Want daarover ging deze psalm vooral. We hebben het over psalm 13, waarin de spreker van de vorige keer drie ‘delen’ onderscheidde:

  1. Hoe lang nog …
  2. Help me
  3. Hoop (Halleluja)

Gelukkig was de spreker van afgelopen zondag het met de driedeling wel eens, al benoemde hij het niet zo specifiek. Ook de rest van de boodschap sloot er goed bij aan. We mogen klagen en hebben daar soms zeker reden toe. Maar God is er. Het is heel belangrijk dat we dit niet uit het oog verliezen. Ook al zit je in het donker. Ook al zie of ervaar je Zijn nabijheid niet altijd. We mogen Hem om hulp vragen. En vroeger of later: er is bij Hem verlossing te vinden! Lees vers 6 nog maar eens (in de NBV staat er ‘redding’).

13

De boodschap van Psalm 13 is het waard om bij herhaling te overdenken en toe te passen. Psalm 13 toont ons de kracht van gebed, juist als je het niet ziet zitten. Dat begint er al mee dat bidden -letterlijk- je blikrichting verandert!

En het getal 13? In de psalm gaat het van ongeluk naar geluk.

13 … een mooi getal om te onthouden.

Blessings,
Kortjakje