Deelgemeente

Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden der aarde.’ (Handelingen 13:47)

De Christengemeente is onderdeel van Gods wereldwijde kerk. Daar word je je bewust van als je als kerk om je heen kijkt. Via het programma ‘Deelgemeente’ van Tear heeft de Christengemeente zich voor drie jaar verbonden aan de Adipala-kerk in Uganda.

Doel

Het doel van de relatie is dat beide kerken hun zegeningen en noden met elkaar delen. Deelgemeente worden is vooral ook een kans om prachtige, krachtige en inspirerende mensen te ontmoeten die je anders nooit zou tegenkomen. Broers en zussen wiens dagelijks leven in veel opzichten flink verschilt van dat van ons, maar die net als wij, leven in de afhankelijkheid van God.

Naast de relatie met de Adipala-kerk, worden de opleidingstrajecten van de lokale Ugandese organisatie PAG financieel ondersteund.

Adipala-kerk

De Adipala Assembly Church staat in het dorp Omugenya, vlakbij de stad Soroti in Uganda.

Aantal gemeenteleden 158
Aantal vrouwen 40 (25%)
Aantal mannen 13 (8%)
Aantal jongeren 30 (19%)
Aantal kinderen 75 (48%)

De kerk is recent gestart met het opleidingstraject van de organisatie PAG, waarin de kerk en de gemeenteleden gemotiveerd worden de eigen mogelijkheden en hulpmiddelen in te zetten voor de gemeenschap.

Het project en de rol van de lokale kerk

Tears partner ‘Pentecostal Assemblies of God (PAG)’ is een actieve organisatie in Oost-Uganda. In de regio Soroti probeert de organisatie met inzet van veel vrijwilligers de noden van de mensen in kaart te brengen.

De bedoeling is dat de lokale kerken, waaronder de Adipala-kerk, zelf gemotiveerd raken om iets te doen aan de armoede in hun omgeving. Daarom heet het proces dat de kerken volgen ‘Church and Community Mobilisation Process (CCMP)’. De kerk en gemeenteleden worden gemobiliseerd om te zien dat ze hun arme naaste in hun eigen omgeving en de eigen gemeenschap kunnen helpen.

Wat is CCMP?

Church and Community Mobilisation Process (CCMP) is een traject waarin lokale kerken hun visie delen met de gemeenschap waar zij deel van uitmaken om zo de problemen aan te pakken. Zij maken tijdens dit proces gebruik van hulpmiddelen die de gemeenteleden zelf in hun bezit hebben.

CCMP motiveert om gezamenlijk te kijken naar de eigen mogelijkheden en hulpmiddelen. De bewustwording en het zelfvertrouwen van de mensen wordt gestimuleerd, zodat ze in actie komen om hun eigen kwaliteit van leven te verbeteren.

De voordelen van CCMP voor de Adipala-kerk:

 1. De kerk wordt gestimuleerd een positieve rol te spelen in de omgeving door het opbouwen van goede relaties.
 2. De kerk krijgt zelfvertrouwen en visie om naar buiten te treden.
 3. De kerk ontdekt haar eigen hulpbronnen en leert minder afhankelijk te zijn van hulp van buitenaf.
 4. De kerk leert om het zout en licht van de wereld te zijn.
 5. Kerkleden ontdekken verborgen talenten.
 6. Kerkleden leren via de Bijbelstudies om op een andere manier met de Bijbel om te gaan en dat wat zij geleerd hebben, toe te passen.

De voordelen van CCMP voor de gemeenschap:

 1. Het proces helpt de gemeenschap haar eigen problemen te ontdekken en aan te pakken.
 2. De gemeenschap krijgt vertrouwen dat verandering mogelijk is.
 3. De gemeenschap leert om samen te werken en projecten samen te plannen.
 4. De relaties in de gemeenschap kunnen verbeteren.
 5. De gemeenschap leert om te kijken naar kwetsbare groepen.
Over Tear

Tears passie is om actief betrokken te zijn bij een wereldwijde christelijke beweging die zich niet neerlegt bij armoede en onrecht. Een beweging die vecht voor gerechtigheid, menswaardigheid en hoop voor de armste en meest kwetsbare gemeenschappen in deze wereld.

Binnen die beweging ziet Tear het als haar missie om kerken en christenen in Nederland te verbinden met kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zo kunnen kerken elkaar ondersteunen, van elkaar leren en elkaar bemoedigen bij hun inzet tegen armoede en voor rechtvaardige, duurzame verhoudingen en herstel van relaties in hun leefgemeenschap.

De kracht van de lokale kerk

Tear zet zich in voor mensen wiens leven bepaald wordt door armoede, (natuur)rampen en de gevolgen daarvan. Tear zet de lokale kerk in als instrument in de strijd tegen armoede en onrecht.

De lokale kerk staat midden in de gemeenschap en kent de taal, cultuur en de noden. Lokale kerken zijn altijd en bijna overal aanwezig en vanuit de verbondenheid met Jezus Christus hebben zij een unieke inspiratie van waaruit zij liefde, hoop en verandering kunnen brengen.

Wat kun jij doen?

Samen kunnen we ervoor zorgen dat er steeds meer kerken in Uganda hetzelfde traject kunnen volgen als de Adipala-kerk. Er zijn meerdere mogelijkheden om je geld, tijd of talent in te zetten voor dit project.

Neem gerust contact op via missie@christengemeente.nl.