Home » Wat we doen » Inhoud » Onderwijs » Dieper met God

Dieper met God

Op maandag 6 april start een nieuwe serie Bijbelstudies met Dick Pieterman met als thema “Dieper met God”.

Gods hoofddoel met Zijn woord en de gave van Zijn Zoon is om de gebroken relatie te herstellen tussen Hem en de mens. God verlangt naar vertrouwelijke omgang met ons. De Heer neemt daarbij het initiatief. Hij wandelt met ons en Hij zegt: wandel jij nou ook met Mij. Leef dichtbij Mij. Leef in verbondenheid met Mij. Elke dag!

Het mooie is dat God zich aan ons wil verbinden. God verbindt zich aan ons met hele grote en mooie beloften: dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij door Jezus onze zonden heeft vergeven, dat Hij door zijn Geest ons weer liefde wil leren.

Vertrouwelijk wandelen met de Heer is alleen mogelijk in de mate waarin je Hem leert kennen en je leert wandelen in Zijn liefde. Deze serie studies gaat over dieper gaan in onze relatie met God.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! Kom, en neem anderen mee!