banner-website-zonder-data.jpgAanmelden

Op zaterdag 17 februari 2018 wordt in het gebouw van de Christengemeente een uniek seminar georganiseerd met als titel: "Intimiteit, identiteit & autoriteit". Sprekers tijdens deze dag zullen zijn: Jan Pool (spreker, mentor en schrijver vanuit Stichting Heartlink) en Walfried Giltjes (voorganger Shelter Haarlem).

Deelname aan dit seminar is gratis, maar tijdens het seminar zal wel een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. In verband met de catering is aanmelding verplicht.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09:30u Registratie; koffie/thee

10:00u - 10:30u Aanbidding

10:30u - 11:30u Sessie 1 Intimiteit

11:30u - 11:45u Pauze met koffie/thee

11:45u - 12:45u Sessie 2 Identiteit

12:45u - 14:00u Lunchpauze

14:00u - 14:20u Aanbidding

14:20u - 15:20u Sessie 3 Autoriteit

15:20u - 15:45u Pauze met koffie/thee

15:45u - 17:00u Vier het leven

Meer informatie over de inhoud van dit seminar:

Jan Pool schreef onlangs het drieluik Intimiteit-Identiteit-Autoriteit:

1. Intimiteit: waarom kom je niet wat dichterbij?

Je bent geschapen voor intimiteit met God!

Ieder mens is bewust of onbewust voortdurend op zoek naar de innige omhelzing van een hemelse Vader. Zoals een kompasnaald zich altijd naar het noorden richt, zo zoekt je hart voortdurend naar die liefde. De wereld kent vele surrogaatliefdes, maar echte liefde vind je alleen in de armen van je hemelse Vader. Niets kan die diepe hunkering van je hart vervullen, behalve ware vriendschap met Hem!

Zo’n vriendschap vraagt ook iets van je, is niet vanzelfsprekend. God kent de afleidingen en onze moeite om tijd voor Hem apart te zetten. Toch laat Hij je niet los en blijft Hij aan je hart trekken, want Hij wil zijn hart met jou delen, zoals alleen echte vrienden dat doen. Je hemelse Vader roept je: ‘Waarom kom je niet wat dichterbij?’

2. Identiteit: worden wie je bent

Het is nooit te laat om te worden wie je bent!

Een gezonde identiteit ontwikkelt zich in een klimaat van intimiteit met God. Dicht bij Hem leer je dat je tevreden mag zijn met jezelf. Je ontdekt wat je kunt en je weet wat je niet kunt, wie je bent en wie je niet bent. Dat geeft rust.

Je hemelse Vader wil graag dat jij jezelf bent. Hij heeft je nooit gevraagd om iemand anders te zijn. Gods plan voor jou is dat je de beste versie van jezelf wordt, maar op dit moment zijn er misschien twee versies van jou, de een zoals God je bedoeld heeft en de ander zoals je vandaag bent.

Je echte identiteit ligt soms diep verborgen. Door alle pijnlijke dingen die je hebt meegemaakt, ontbreekt dan de durf om jezelf te zijn. Of je weet gewoon niet meer wie je nu werkelijk bent. Maar met Gods hulp kun je je identiteit vinden. Het is nooit te laat om te worden wie je bent!

3. Autoriteit: wandelen in Gods kracht

Doe grote dingen voor God!

Autoriteit hoort bij het christelijke leven. Het is belangrijk te weten dat God van je houdt en je een unieke identiteit heeft gegeven, maar zonder geestelijke autoriteit kun je jouw taak in het leven niet vervullen. Je roeping is in principe een onmogelijke opdracht, maar door de autoriteit die je in Jezus hebt, wordt het onmogelijke mogelijk.

Wandelen in Gods kracht is het voorrecht van iedere gelovige. Je beschikt over koninklijke autoriteit waarmee je allerlei persoonlijke problemen kunt overwinnen. En daar stopt het niet bij! Door de heilige Geest ben je ook in staat om anderen dichter bij God te brengen en zijn Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde. Ontdek dus je autoriteit en doe grote dingen voor God!