Over ons » Trouwen of samenwonen?

Achtergrond en aanleiding

We leven in een maatschappij waar samenwonen normaal is. Steeds meer zien we dat ook christenen daarin meegaan. Hoe gaan we daar mee om?

Wat zegt de Bijbel over liefde, seks en relaties?

Wij geloven dat samenwonen vóór het huwelijk niet Gods bedoeling is. Op deze website staat een link naar een preek uit 2012 over Gods plan met huwelijk en seksualiteit waarin dit standpunt helder wordt verwoord.

 We zijn erg blij dat bijna iedereen in de gemeente kiest voor het huwelijk. Zo heeft God de samenleving willen inrichten: mensen die zich aan elkaar verbinden door elkaar trouw te beloven, ervoor kiezen om te trouwen. En daarbij God vragen om een zegen om de belofte waar te kunnen maken.

Na de huwelijkssluiting ben je vrij om lichamelijk één te worden. Dan is er de vrijheid om samen een seksuele relatie te ontwikkelen. We zijn blij dat velen het zien als een uitdaging om hieruit te leven en hiernaar te handelen. Zo kun je de intimiteit van de seksualiteit bewaren voor degene die je trouw hebt beloofd. Zo heeft God het bedoeld.

We doen ons uiterste best om jonge mensen hierin te onderwijzen. Zeker nu wij in onze maatschappij een vrijheid zien die naar onze mening niet van God komt.

Als mensen anders denken dan hierboven staat, willen we graag met hen in gesprek gaan om het bovengenoemde uit te leggen. We geloven dat het nooit te laat is om je leven in te richten zoals God het heeft bedoeld. We hebben in onze gemeente voorbeelden van mensen die het principe van God niet begrepen en toepasten, maar alsnog hun leven vóór het huwelijk anders hebben ingericht en vervolgens zijn getrouwd.

Hoe gaan wij om met mensen die (gaan) samenwonen?

Zodra we weten dat een stelletje dat onze gemeente bezoekt van plan is te gaan samenwonen, of al samenwoont, zullen we contact met hen zoeken om met hen in gesprek te gaan. Ons doel is om mensen te helpen Gods plan voor het huwelijk te ontdekken. Te laten zien dat het huwelijk een afspiegeling, een beeld is van God en de gemeente. Tevens zullen we met hen spreken over de evt. taak die zij in de gemeente uitoefenen.

Twijfelgevallen en uitzonderingen

Een ongelovig stelletje dat al samenwoont op het moment dat het onze gemeente gaat bezoeken vereist een andere benadering dan twee personen die in onze gemeente zijn opgegroeid en op een bepaald moment besluiten te gaan samenwonen. In iedere situatie zullen we handelen met oog voor de specifieke details.

Bij het nadenken over huwelijk of samenwonen zijn we uitgegaan van de volgende 3 punten die voor ons een richtinggevend kader vormden:

  1. We willen duidelijk zijn over hoe wij menen dat de Bijbel spreekt over huwelijk of samenwonen.
  2. We willen elkaar helpen om dwars tegen de stroom in, te ontdekken dat Gods Koninkrijk op dit gebied een andere leefstijl vraagt.
  3. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid in de keuze die ze uiteindelijk maken, zullen dit persoonlijk naar God toe moeten verantwoorden.

De oudstenraad