Over ons » Structuur

In de Christengemeente zien wij Jezus als hoofd van Zijn gemeente. Daarom hebben alle ambtsdragers binnen de Christengemeente slechts een gedelegeerde verantwoordelijkheid. De gedelegeerde eindverantwoording binnen onze gemeente ligt bij de oudstenraad en het bestuur.

De oudstenraad

Het dagelijks bestuur is in handen van een oudstenraad. Deze raad bestaat uit vier oudsten, waarvan één voorzitter is. Iedere oudste stuurt één of meerdere afdelingen aan. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudstenraad is het vormen van beleid en sturing geven aan de uitvoering. De nadruk ligt hierbij vooral op de belangrijkste vraag: “Wat verwacht Jezus van ons?”. De oudsten zijn:

BenBen
Ben
  Ben Bode
EricEric
Eric
  Eric van de Hoek
JohanJohan
Johan
  Johan Klein
WimWim
Wim
  Wim Overduin

De oudsten worden bijgestaan door het secretariaat, Cocky Kazen.  CockyCocky
Cocky

Het bestuur

De Christengemeente is een stichting en heeft daarom een stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, waarvan de voorzitter dezelfde is als de voorzitter van de oudstenraad. De belangrijkste taken van het bestuur van de gemeente zijn het financiële beleid en beheer. De bestuursleden zijn:

Afdelingenstructuur

De Christengemeente is opgedeeld in afdelingen. Iedere afdeling heeft een afdelingshoofd die eindverantwoordelijk is voor alles wat binnen zijn of haar afdeling gebeurt. Deze afdelingshoofden werken nauw samen met één van de oudsten. Aan die persoon leggen ze ook verantwoording af. Vanuit deze afdelingen wordt korte en lange termijn beleid geformuleerd dat als voorstel door de oudstenraad wordt beoordeeld. Hoewel de oudsten eindverantwoordelijk zijn, hebben de afdelingshoofden een centrale spilfunctie. Vaak sturen zij ook, afhankelijk van de afdeling, een heel team aan.

Via het menu Afdelingen kun je over iedere afdeling meer informatie vinden.