Afdelingen » Pastoraat

1.  Pastoraat?

Pastoraat is hulp bieden aan mensen die geestelijk of emotioneel zijn vastgelopen. 

Die hulp kan op verschillende manieren worden geboden:

  • Luisteren
  • Adviseren
  • Samen bidden

2.  Hoe is het pastoraat in de Christengemeente georganiseerd? 

We hanteren drie vormen: 

 a. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om aandacht te hebben voor de ander.

Die aandacht kan voor sommigen al genezend werken en daarom voldoende zijn. Het heeft een positieve uitwerking als je merkt dat mensen aandacht voor je hebben. Je mag er zijn, anderen zien je en hebben belangstelling voor je.

b. De huiskring

In de huiskring praat je met elkaar. Als er problemen zijn, kunnen die gedeeld worden, waarna ervoor wordt gebeden. Het is mogelijk dat kringleden tips geven hoe je met de problemen om kunt gaan. Daarnaast kan de kringleider persoonlijk met je spreken. Het is mogelijk dat hij/zij je doorverwijst naar het pastorale team.

c. Het pastorale team

Op verzoek van de hulpvrager kan iemand van het pastorale team persoonlijk begeleiding geven. Door middel van gesprekken wordt gekeken welke hulp nodig is. Indien nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele hulp.

3.  Voor wie is het pastoraat?

Als je een beroep wilt doen op hulp hoef je geen lid te zijn van de Christengemeente. Je hoeft er, nadat de hulpperiode afgesloten is, ook geen lid van te worden. Misschien ben je lid, of ben je lid van een andere kerk of ben je ongelovig. Als je hulp nodig hebt, willen we er voor je zijn en mag je een beroep op ons doen. Je begrijpt dat we in de hulp die we bieden wel uitgaan van het christelijk geloof.

Voor alle vormen van pastoraat geldt dat hetgeen je vertelt vertrouwelijk behandeld wordt.

Alie

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur dan een e-mail naar Alie Kramer, pastoraat@christengemeente.nl.

Je kunt ook een e-mail sturen naar: