Afdelingen » Onderwijs

Als Christengemeente willen we graag een ‘lerende’ geloofsgemeenschap zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat we samen leren op de weg van God te wandelen, achter de Heer Jezus aan. We willen Zijn leerlingen (discipelen) zijn. De afdeling Onderwijs ondersteunt de gemeente op alle terreinen in dit leerproces.

Onderwijs als middel

Om te leren is onderwijs nodig. Onderwijs is één van de middelen om onze 5 kerndoelen te realiseren. Die kerndoelen zijn: aanbidden, delen, leren, dienen, en getuigen (zie onze gemeentevisie). Wij gebruiken de Bijbel, Gods Woord, als de basis voor ons leren en onze levenswandel. 2 Timotheüs 3:16 zegt: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”.

Vormen

Het geven van onderwijs vindt in onze gemeente onder andere in de volgende vormen plaats:

  • Prediking in zondagse samenkomsten, feestdagen en rouw- en trouwdiensten;
  • Bijbelstudie in huiskringen / kleine groepen;
  • Als programmaonderdeel van Revelationsavonden, tienerclubs en zondagschool en crèche;
  • Bijbelstudiebijeenkomsten (themakringen, thema-avonden).

Andere afdelingen (bijv. Diensten, Kringen en Jeugd) zijn in principe verantwoordelijk voor de manier waarop de onderwijsprogramma’s uitgevoerd worden.

Andere taken

De afdeling Onderwijs ondersteunt bij het opzetten enonderhouden van onderwijsprogramma’s. Het onderwijsprogramma voor gemeenteleden en belangstellenden wordt ieder jaar geëvalueerd en optimaal afgestemd op wat de gemeente nodig heeft, gelet op onze visie en missie. Het onderwijs in zondagse samenkomsten en tijdens andere bijeenkomsten is gericht oplevensverandering: het gaat er niet (alleen) om dat onze kennis van Bijbel toeneemt, maar vooral dat onze wandel met Christus steeds krachtiger wordt.

De afdeling Onderwijs is (samen met de oudstenraad) verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs, het selecteren en evalueren van gastsprekers, alsmede het toerusten van de eigen sprekers. De afdeling heeft dus enerzijds een toetsende taak (‘bewaking van de leer’), anderzijds een stimulerende taak om te groeien naar geestelijke volwassenheid en in het discipel zijn van Jezus Christus.

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur een e-mail naar Arco van Houwelingen, onderwijs@christengemeente.nl. Een persoonlijk gesprekje, bijvoorbeeld na afloop van een zondagse samenkomst, kan natuurlijk ook.