Afdelingen » Kringen

In onze gemeente geloven we dat christenen elkaar nodig hebben om geestelijk te kunnen groeien. Een kring is dé plaats om relaties op te bouwen. Het is daarom ons streven dat alle gemeenteleden actief lid zijn van een huiskring.

Een huiskring is een vaste groep van tussen de 8 en 16 mensen die iedere 2 weken bij één van de kringleden bij elkaar komt.

De meeste kringen komen op dinsdagavond bij elkaar, maar er zijn ook kringen op andere dagen. De avonden worden geleid door vaste kringleiders, maar kringleden doen actief mee.

Doel

De huiskringen zijn bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven zijn of haar verhaal kwijt te kunnen, om voor elkaar te bidden, elkaar te helpen, maar ook om samen meer over God en de Bijbel te leren en elkaar te stimuleren in onze geestelijke groei. Natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid.

Kringsamenstelling

Bij het indelen van de kringen proberen we zoveel mogelijk een mix te maken van verschillende leeftijden en personen. Als er behoefte aan is, kunnen er ook speciale kringen gevormd worden.

Govert

Meer informatie is te vinden op de activiteitenpagina Huiskringen.

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur dan een e-mail naar Govert van Wijngaarden, kringen@christengemeente.nl.