Afdelingen » Diensten

Inzet

Deze veelzijdige afdeling omvat alles wat met diensten die in de gemeente gehouden worden te maken heeft. Daar zijn veel mensen bij betrokken. Wekelijks zetten mensen van alle leeftijden actief hun talenten in bij de zondagse diensten. Van het meespelen of -zingen in een muziekteam tot het bedienen van de beamer of het mengpaneel voor het geluid. Ook fotografie en/of video-opnamen tijdens speciale diensten (bv doopdiensten) vallen onder deze afdeling.

Voorbereiding

De activiteiten beperken zich zeker niet alleen tot de zondag. Op donderdagavond oefent één van de vier muziekteams in het gebouw. Ook de mensen van het beamerteam zijn voor de zondag al actief met voorbereidingen op het gebied van PowerPoint-presentaties en het beschikbaar maken van alle teksten van de liederen die in de dienst gezongen worden. Dit gebeurt allemaal om de zondagse diensten gestroomlijnd te laten verlopen en de gemeente op een goede manier te kunnen leiden in aanbidding.

Andere afdelingen

De afdeling Diensten heeft raakvlakken met veel andere afdelingen. Een afdeling als deze kan niet bestaan zonder de ondersteuning van de beschikbare faciliteiten en goede communicatie. En in samenwerking met de afdeling onderwijs en missie proberen wij door middel van de diensten mensen te bereiken en daarmee uiting te geven aan ons motto ‘Passie voor God en hart voor mensen’. Met enige regelmaat doen we een beroep op de afdeling bedieningen omdat deze afdeling nog steeds nieuwe mensen kan gebruiken.

Jeugddienst

Ook heeft de afdeling Diensten raakvlakken met de afdeling jeugd in de vorm van de jeugddiensten (Revelations) die elke 6 weken gehouden worden op de zondagavond. Deze diensten worden voor en door jonge mensen met veel enthousiasme ingevuld.

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur dan een e-mail naar Jasper van Andel, diensten@christengemeente.nl.