Afdelingen » Missie

Onder de taken van de afdeling Missie valt de ondersteuning van diverse zendelingen, zoals bijvoorbeeld Wim & Daniëlle. Via het programma ‘Deelgemeente’ van Tear heeft de Christengemeente zich voor drie jaar verbonden aan de Adipala kerk in Uganda. Verder werkt deze afdeling namens de Christengemeente samen met de lokale kerken; een voorbeeld van zo'n samenwerkingsverband is het Sociaal Diaconaal Noodfonds.

Verder wil de afdeling Missie ook de inzet voor armoedebestrijding stimuleren. Lees hier wat jij zoal kunt doen.

Marian

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur een e-mail naar Marian van de Werken, missie@christengemeente.nl.