Activiteiten » Gebed

Samen bidden

Jezus heeft van zichzelf gezegd dat Hij niets kan doen zonder Zijn Vader. Hij trok zich dagelijks terug om te bidden. Het contact met God is essentieel.

Daarom is gebed één van de belangrijkste pijlers van de gemeente. Binnen onze gemeente stimuleren wij elkaar om met en voor elkaar te bidden. Dat kan op verschillende manieren.

We kennen het persoonlijk gebed. Dat is een één op één gesprek tussen jou en God.

Omdat bidden alleen soms best moeilijk kan zijn, stimuleren we iedereen om een gebedsmaatje te zoeken. Een gebedsmaatje is een persoon van hetzelfde geslacht, met wie je regelmatig afspreekt om samen te bidden. Het is goed om iemand te hebben die je vertrouwt, die jou kent en waarmee je voor persoonlijke dingen kunt bidden.

Als derde kennen we het kringgebed. Je bidt dan met meerdere mensen. We doen dit bijvoorbeeld als we voor een activiteit samenkomen, of aan het einde van een kringavond.

Gebedsteam

Er zijn een paar mensen die na de dienst beschikbaar zijn voor iedereen die na wil praten over de dienst, of behoefte heeft aan gebed. Je herkent de mensen van dit gebedsteam aan hun badge.

Bidden voor de dienst

Op zondagochtend bidden we met een groepje mensen voor de dienst die daarna volgt. (± 09.30 uur in het lokaal beneden, aan de kant van de Rijksweg).

Iedereen die hieraan mee wil doen is van harte welkom!

Gebedsweek

Ieder jaar doen we in januari mee aan de nationale gebedsweek. Gedurende deze week is ons gebouw iedere avond open. We bidden in kleine groepjes voor aangereikte onderwerpen.

Het is mooi om tegelijkertijd met veel christenen in Nederland te bidden voor bijvoorbeeld nood in de wereld en christenen in andere landen, die vervolgd worden.

In september bidden we speciaal voor onze gemeente en voor alle activiteiten in het nieuwe seizoen.